Werkhorst 36-40 Meppel - Herontwikkeling van 11.000 m2 kantoor naar zorg en educatief centrum De Woldhorst Meppel - Ontwikkeling 19 appartementen met ondergrondse parkeergarage Boom Meppel - Ontwikkeling 2 penthouses en 1 appartement. Blankenstein 140 Meppel Weerribbenland Ossenzijl

Beleggingen


Wij hebben een ruime beleggingsportefeuille in alle sectoren van het vastgoed. Zowel woningen, kantoren, bedrijfspanden als recreatie onroerend goed. Heeft u vastgoedobjecten zoals woningen, winkelpanden, kantoorpanden en bedrijfsonroerend goed? Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van onze portefeuille welke past binnen onze strategie?